Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Tupakointikielto As Oy Sakastinkulma, 14.03.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Mattila, kalle.mattila@lemettila.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.