Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Vekkeli ja Pia Hokkanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 25.3.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.