Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2022

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.