Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Ilmastokoordinaattorin irtisanoutuminen 3.5.2021 alkaen, 15.04.2021
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 6 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Maanrakennus Leppä Ky, Mäntyharju, 16.04.2021
§ 7 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Rakennusliike Ola Oy, Mikkeli, 20.04.2021
§ 8 Hakemus kiinteistön osittaisesta vapauttamisesta velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Marjamiehentie 6, Kangasniemi, RN:o 213-407-2-277, 23.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.