Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpalvelujen johtajan sekä ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveystarkastaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 3 Päätös elintarvikelain (23/2006) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, 30.01.2020
§ 4 Päätös elintarvikelain (23/2006) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, 03.02.2020
§ 5 Päätös elintarvikelain (23/2006) mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä, 07.02.2020

Terveysvalvonnan johtaja
§ 1 Päätös talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymistä koskevassa asiassa / Mikkelin Vesiliikelaitos, Hanhikankaan vesilaitos, 15.01.2020
§ 2 Terveydensuojelulain 51§:n mukaisen väliaikaisen käyttökiellon purkaminen/Kiinteistö Oy Mäntyharjun Myllyrinne/judosali, 17.01.2020

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 1 Hakemus kiinteistön vapauttamiseski velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon, Louhimontie 1A, 491-406-1-31, 27.01.2020
§ 2 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Destia Oy, Kinnarin risteyssilta, Mikkeli, 05.02.2020
§ 3 Maa-ainesluvan rauettaminen tilalla Palosuo I, Mäntyharju, 12.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.