Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Mikkelin yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos

MliDno-2019-1883

Valmistelija

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti 14.10.2019 käynnistää tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2020 ja 2021 Mikkelin kaupungissa. Neuvottelut käynnistyivät 28.10.2019. Neuvotteluissa käsiteltiin lain (449/2007) 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita. Neuvotteluissa tavoiteltiin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ensisijassa pysyviä säästöjä ja tarvittaessa niitä tukevia kertaluontoisia säästöjä. YT-neuvottelut päättyivät 16.12.2019. YT-neuvottelutuloksen mukaisesti hyötyeläinten omistajien sairasmatkasubventioista luovutaan ja ympäristöpalveluissa vähennetään 1 htv (eläinlääkärien vastaanottoavustajat).

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020, että Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa suunnitelluista henkilöstövähennyksistä luovutaan ja seudun kuntien kanssa neuvotellaan palvelumaksujen tason korotuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.