Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 3 Ilmastopolun opastetaulujen rakenteiden tilaaminen, 01.11.2022
Maa-ainesluvat:
§ 2 Maa-​ainesluvan rauettaminen ja vakuuden vapauttaminen,​ Kohvakan koneasema Oy,​ Orja 491-451-57-4, 09.09.2022
§ 3 Maa-​ainesluvan rauettaminen ja vakuuden vapauttaminen,​ Laitinen Eino,​ Varpasenranta 213-421-7-8, 07.10.2022
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 23 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa, Maasturistit ry, 23.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.