Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Merkitään, että asioiden käsittelyjärjestystä päätettiin vaihtaa siten, että § 91 käsitellään §:n 88 jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.