Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 19 PÄÄTÖS TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN MYYNTILUPAA KOSKEVASSA ASIASSA/Pohjalammen Ponnistus Oy, Happy Bar Unelma Mäntyharju, 01.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Mattila, kalle.mattila@lemettila.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.