Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 9 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Savon Eldorado 2021, Mikkeli, 27.05.2021
§ 10 Vesiliikennelain 106 §:n mukainen päätös, Hirvensalmen Veneilyseura ry, 31.05.2021
§ 11 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta; Destia Oy, Kukka-aho, Mikkeli, 01.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.