Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus (lisäpykälä)

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Kaupungineläinlääkärin viran täyttäminen, 15.06.2021
§ 8 Kaupungineläinlääkärin viran täyttäminen, 15.06.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.