Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 13 PÄÄTÖS TUPAKKATUOTTEIDEN JA NIKOTIININESTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA/ MikHa Avoin Yhtiö, K-Supermarket Pikantti, Mikkeli, 14.05.2021
§ 14 PÄÄTÖS NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA/ MikHa Avoin Yhtiö, K-Supermarket Pikantti, Mikkeli, 14.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.