Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Kuitunen ja Dina Samaletdin.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 18.6.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Lautamäki ja Dina Samaledtin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.