Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
Maa-ainesluvat:
§ 2 Maa-ainesluvan päättyminen ja vakuuden palauttaminen, Olavi Nupponen, 13.11.2020
§ 3 Maa-ainesluvan rauettaminen ja vakuuden vapauttaminen / Markku Karvonen ja Mikko Ripatti / Taipale RN:o 491-418-12-27, 17.11.2020
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 32 Maa-ainesluvan vakuuden vapauttaminen / Kuljetus Sipinen Ky, Tirilehto, 13.11.2020
§ 33 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), Antinniemen Kaivurit Ky, Pertunmaa, 30.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.