Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2021

MliDno-2017-2455

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päätetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokousajat keväällä 2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta kokoontuu keväällä 2021 yhteensä kuusi kertaa. Kokousajat ovat 27.1., 24.2., 24.3., 21.4., 19.5. ja 16.6.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.