Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Uuden varapuheenjohtajan valinta (lisäpykälä)

MliDno-2017-1232

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on myöntänyt 16.3.2020 (§ 12) eron Maarit Pöntiselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan jäsenyydestä. Pöntinen toimi myös Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varapuheenjohtajana. Pöntisen tilalle ympäristölautakunnan jäseneksi nimettiin Sari Rautiainen. Ympäristölautakunta ei kuitenkaan tässä yhteydessä valinnut keskuudestaan uutta varapuheenjohtajaa. Ympäristölautakunta valitsee keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Uudeksi ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi valitaan Sari Rautiainen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.