Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveystarkastaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 9 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä/Suonteen vesiosuuskunta, 10.12.2020

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 6 Irtisanoutuminen terveystarkastajan virasta, 09.12.2020
§ 7 kaupungineläinlääkärin eroaminen virasta, 09.12.2020
§ 8 Kaupungineläinlääkärin viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, 10.12.2020
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 17 Elintarvikelain 13 § 2 mom. mukainen toimijan elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus / Järvi-Suomen Kalatuote Oy, 23.11.2020
§ 18 Korjattu päätös elintarvikelain (23/2006) 13 § 2 mom. mukaisen kala-alan laitoksen hyväksymispäätöksestä / Liukkosen Kala Oy, Hirvensalmi, 12.10.2018, 25.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.