Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tiedoksi

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläinlääkäritilanne

Eläinlääkäritilanne on edelleen haastava. Keinoja tilanteen parantamiseksi yritetään löytää. Ulkopuoliset viikonloppupäivystäjät auttavat tilannetta. Terveystarkastaja nimettiin määräaikaisella virkamääräyksellä vastaamaan eläinsuojelutehtävistä vuoden 2022 loppuun yhdessä praktikkoeläinlääkäreiden, osa-aikaisen valvontaeläinlääkärin sijaisen ja praktikoiden kanssa. Saamme myös virka-apua Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin valvontaeläinlääkäriltä. Aluehallintovirasto ei korvaa terveystarkastajan palkkauskustannuksia. Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on järjestämisvastuu eläinsuojeluvirkatehtävien osalta aluehallintovirastolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.