Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 9 PÄÄTÖS NIKOTIINIVALMISTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA, 02.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Mattila, kalle.mattila@lemettila.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.