Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Korhola ja Eveliina Mäenpää.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 19.9.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.