Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle, Kuusenhako Jarkko ja Kaisu

MliDno-2016-248

Valmistelija

  • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jarkko ja Kaisu Kuusenhako ovat jättäneet 30.5.2016 Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen eläinsuojan ympäristölupahakemuksen Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylään tiloille Metsola (491-501-1-75, Kakkolantie 103 B, 52830 Suomenniemi) ja Lehmihaka (491-501-1-1) sijoittuville eläinsuojille. Lupaa haetaan olemassa olevan toiminnan laajentamiselle.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 3.3.2016 § 20 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 3 mukainen siten, että maksun määräytymisessä on huomioitu kohdan 4 mukaisesti mahdollisuus erityisistä syistä ja asian luonne huomioiden alentaa tai korottaa maksua, mikäli ympäristöluvan käsittelyn vaatima työmäärä on ollut maksun pohjana ollutta työaika-arvioita oleellisesti pienempi tai suurempi. Tästä lupapäätöksestä perittävä maksu on 838 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Jarkko ja Kaisu Kuusenhaolle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan eläinsuojille Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylään tiloille Metsola (491-501-1-75) ja Lehmihaka (491-501-1-1).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus