Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 5/2016 (lisäpykälä)

MliDno-2016-1515

Valmistelija

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnan toimintakulut vuoden 2016 talousarviossa ovat 1 787 000 € ja toukokuun lopun toteutuma on 737 668 (41,26 %). Toimntatuottojen toteutuma toukokuun lopussa oli 295 744 € (45,55). Ympäristölautakunnan talouden seurantaraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi talouden toteuma 31.5.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.