Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Raija Pöyryä ja Juhani Saksaa.

Päätös

Hyväksyttiin.