Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Ympäristölautakunnan kokousajat vuonna 2022

MliDno-2021-4482

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Päätetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokousajat vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta kokoontuu keväällä 2022 yhteensä kuusi kertaa: to 27.1.2022 klo 15:15, to 24.2.2022 klo 15:15, to 24.3.2022 klo 15:15, to 21.4.2022 klo 15:15, to 19.5.2022 klo 15:15 ja to 16.6.2022 klo 15:15 ja syksyllä 2022 viisi kertaa: to 18.8.2022 klo 15:15, to 15.9.2022 klo 15:15, to 13.10.2022 klo 15:15, to 17.11.2022 klo 15:15 ja to 15.11.2022 klo 15:15.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.