Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus (lisäpykälä)

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Päätös käytetyn röntgenlaitteen ja kuvanlukijan hankkimisesta , 14.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Mattila, kalle.mattila@lemettila.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.