Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eveliina Mäenpää ja Juuli Ollikainen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 17.12.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eveliina Mäenpää ja Kirsi Vekkeli.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.