Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§24 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden lupahakemusta koskevassa asiassa/ Minnä Hyyryläinen, K-market Lähemäki, Mikkeli, 22.08.2017
§25 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Minna Hyyryläinen, K-Market Lähemäki, Mikkeli, 14.09.2017
§26 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Tiina Karinkanta, K-Supermarket Rokkala, Mikkeli, 15.09.2017
§27 Päätös nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Tiina Karinkanta, K-Supermarket Rokkala, Mikkeli, 15.09.2017
§28 Päätös elintarvikelain 13§2 mom mukaiseen elintarvikehuoneistoon, kala-alan laitos/ Tmi Esa Ruhanen, Hirvensalmi, 21.09.2017
§29 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Tulikuuma Kumpu Oy, Pub Jälkipeli, Mikkeli, 29.09.2017

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§20 Maastoliikennelain 30§:n mukainen lupa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla maastossa tapahtuvaan kilpailuun, 23.08.2017
§21 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Ripesti Oy, Heimari Ristiina, 23.08.2017
§22 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Savon Kuljetus Oy, Kirkonvarkaudenkatu 5, Mikkeli, 25.08.2017
§23 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; FH Rakentajat Oy, Pankalamminkatu 2 b, Mikkeli, 25.08.2017
§24 Ilmoitus melua aihettavasta tilapäisestä tapahtumasta; Mikko Romo, Hallinnon Syyspäivät, Mikkeli, 25.08.2017
§25 Vesihuoltolain 11 §:n mukainen hakemus, Tuulikki ja Martti Veuro, 06.09.2017
§26 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta, 08.09.2017
§27 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Siekkilänjoen silta, Destia Oy, 08.09.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.