Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jarmo Lautamäki ja Maarit Orava.

 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Lautamäki ja Eija Partanen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.