Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ympäristölautakunnan kokousajat syksyllä 2020

MliDno-2017-2455

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta kokoontuu syyskaudella 2020 yhteensä viisi kertaa. Esitetyt kokousajat ovat 12.8., 16.9., 14.10., 18.11. ja 16.12.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy esitetyt kokousajat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki (listatiimi)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.