Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Terveysvalvonnan johtajan, ympäristöpavlelujen johtajan ja ympäristöpäällikön  viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 7 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ MH Yhtiöt Oy, Ravintola Martta, Ristiina, 22.05.2020

Ympäristöpäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Eron myöntäminen ympäristötarkastaja Raija-Leena Heinolle, 11.05.2020
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 10 Ympäristölupien mukaisiin kesäajan toiminta-aikoihin liittyvät poikkeamiset; Mikkelin Autokuljetus Oy, 29.05.2020
§ 11 Ympäristölupien mukaisiin kesäajan toiminta-aikoihin liittyvät poikkeamiset, Savon Kuljetus Oy, Komerovuoren maa-ainesalue, 01.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.