Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Eläinlääkärien päivystyskorvaukset, 27.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.