Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Kuitunen ja Dina Sameletdin.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 12.6.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.