Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 9.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodelta 2015

MliDno-2016-1315

Valmistelija

  • Timo Talo, hallintopäällikkö, timo.talo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen laatima selvitys vuodelta 2015 seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kuntien hallituksille on valmistunut. Selvitys sisältää sekä sosiaalihuollon että perusterveydenhuollon osion.

Vuoteen 2014 verrattuna yhteydenotot ovat sosiaaliasiamiehen osalta seutusoten kunnissa vähentyneet 316 yhteydenotosta 291 yhteydenottoon. Eniten yhteydenottoja tuli aikaisempien vuosien tapaan toimeentulotuesta, lastensuojelusta ja perheasioista. Sekä lastensuojeluun ja toimeentulotukeen liittyvät yhteydenotot kuitenkin vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

Yleisesti suurin erillinen yhteydenoton syy oli palvelun toteuttamiseen liittyvät kysymykset sekä päätöksiin ja sopimuksiin liittyvät asiat.

Potilasasiamiehen yhteydenotot vähenivät 291 yhteydenotosta 214 yhteydenottoon. Edellisien vuosien tapaan eniten yhteydenottoja tuli vastaanottotoiminnasta ja sen jälkeen merkittävästi pienempinä laitoshoidosta ja hammashoidosta. Vastaanottotoimintaa ja laitoshoitoa koskevat yhteydenotot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Potilasasiamiehen yhteydenottojen suurimmat syyt olivat hoidon toteuttamiseen, tietosuojaan ja potilasvahinkoihin liittyvä asiat. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kertomuksen ja kertomuksesta annetut vastineet tiedokseen ja saattaa samalla kertomuksen tuotantolautakuntien ja kunnanhallitusten tietoon.

Päätös

Hyvksyttiin. Lautakunta totesi lisäksi, että Palveluneuvo, Kyytineuvo ja Ensineuvo toimivat hyvin ja Perheneuvon toimintaa tulee kehittää edelleen. Omaishoidon tuen tilanne on myös myönteinen. Huomio tulisi kiinnittää siihen, että asiakkaiden yhteydenottoihin tulee vastata mahdollisimman nopeasti. Mikkelin osalta toimeentulotuen käsittelyajat ovat menneet parempaan suuntaan. Harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen ei käytetä määrärahoja suositusten mukaisesti kaikilta osin. Lääkäriaikojen saatavuus tulee korjaantumaan vuoden 2017 alusta. Lääkeasioiden vastuujako ja tiedonkulku tulee olla selkeä. Merkittiin, että vs. sosiaali- ja potilasasiamies Helena Noponen oli paikalla kokouksessa asiassa käydyn keskustelun ajan. Merkittiin, että Juha Kontinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Puumalan kunnanhallitukset, Mikkelin kaupunginhallitus, Kangasniemen, Mikkelin ja Mäntyharjun tuotantolautakunnat