Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 9.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu elo-joulukuu 2016

MliDno-2015-2427

Valmistelija

  • Timo Talo, hallintopäällikkö, timo.talo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 14 §:n mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö sen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kutsu ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisena tai sähköisesti hyvissä ajoin ennen kokousta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että elo-joulukuun 2016 yksilöjaoston kokoukset pidetään seuraavasti: 1.9., 20.10., 24.11. ja 8.12. Lautakunnan kokoukset pidetään 22.9. ja 24.11. Tarpeen mukaan pidetään myös muita kokouksia. 

Kokoukset aloitetaan klo 14.00 ja yksilöjaoston kokoukset heti lautakunnan kokouksen jälkeen.

Kokouspaikka on Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone Mikkelin kaupungintalolla.

Päätös

Lautakunta päätti lisäksi, että lautakunnan kokous pidetään 19.8.2016 klo 10.00. Yksilöjaoston kokoukset pidetään 19.8, 22.9, 20.10, 24.11 ja 8.12.

Käsitellyt asiat