Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 9.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.