Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 4.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • kaupunginhallituksen 2.11.2020 päätös lähidemokratiamallista
  • Porrassalmi-Kyyhkylä -alueen opaskylttien tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja aluejohtokunnalle kerrottiin lyhyesti

  • kaupunginhallituksen maanantaina 2.11.2020 tekemän kaupungin lähidemokratiamallia koskevan päätöksen sisältö.
  • että Porrassalmi-Kyyhkylä -alueen strategiseen hankkeeseen liittyvien opastekylttien lupahakemukset ovat vireillä.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.