Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 4.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta päätti pitää kokouksen tiistaina 1. joulukuuta klo 18 alkaen. Paikka sovitaan myöhemmin. Puheenjohtaja Teija Räihä valmistelee asiaa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.