Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 15.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei tiedotettavia asioita.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.