Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 15.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 21.6.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ritva Keituri ja Heljä Kontio.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalle Ervasti ja Heljä Kontio.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.