Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 15.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Ei muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.