Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 15.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Esitys Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan uusiksi jäseniksi

MliDno-2021-1785

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännössä todetaan aluejohtokuntien osalta seuraavaa:

"Mikkelissä on viisi (5) aluejohtokuntaa,​ joiden nimet ovat Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokunta. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisissa aluejohtokunnissa on seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginvaltuusto valitsee alueen asukkaita kuultuaan aluejohtokuntien jäsenet sekä aluejohtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuusto määrää missä järjestyksessä varajäsenet tulevat jäsenten sijaan.“

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta on kokouksessaan 29.4.2021 päättänyt, että ehdokkaita uuteen aluejohtokuntaan kootaan tiesuunnittain ja kyläyhdistyksiltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Esitys uuden aluejohtokunnan jäsenistä annetaan kokouksessa.

Päätös

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta esittää kaupunginvaltuustolle aluejohtokunnan uusiksi jäseniksi Markus Torniaista (5-tien ja Rahulan suunta), Anja Heikkilää ja Hanne Vainiota (Pieksämäentien suunta), Jarkko Sanisaloa (Otavan suunta), Sampo Siiskosta (Anttolantien suunta), Heljä Kontiota (Kangasniementien suunta) ja Yrjö Ehrnroothia (Kouvolantien suunta) ja varajäseniksi Lotta Loposta (5-tien ja Rahulan suunta), Laura Paasosta (Otavan suunta) ja Kalle Ervastia (Kouvolantien suunta). 

Uuden aluejohtokunnan puheenjohtajaksi aluejohtokunta esittää Jarkko Sanisaloa ja varapuheenjohtajaksi Hanne Vainiota.

Merkitään, että Hannu Laamasen varajäsen Anni Panula-Ontto-Suuronen saapui kokoukseen ennen tämän pykälän käsittelyä.

Merkitään, että Ritva Keituri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.