Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 11.12.2019 klo 17.00, jolloin on kyläläisten keskustelutilaisuus Kyyhkylän kartanossa. Klo 18.00 alkaa varsinainen kokous.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.