Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kimmo Tanttu sekä Jukka Saikkonen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Pyrhönen, heikki.pyrhonen@gmail.com

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.