Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Otavian toimintasäännön 6.10.2020 muutos

MliDno-2019-480

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasääntö on hyväksytty johtokunnassa 19.2.2019, 6 §.

Liikelaitos Otavian johtokunta on 16.6.2020, §12, esittänyt Mikkelin kaupunginhallitukselle “Lukiokoulutuksen rehtorin tehtävän perustamista ja vararehtorin siirtäminen hoitamaan lukiokoulutuksen rehtorin tehtävää Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa”. 

Mikkelin kaupunginhallitus on 17.8.2020, §252, päättänyt perustaa Otavian liikelaitokseen lukiokoulutuksen rehtorin viran 1.9.2020 lukien, kelpoisuusehtona opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus. Samalla on lakkautettu vararehtorin virka (vakanssi 8664) 31.8.2020.

Lukiokoulutuksen rehtorin valinnan seurauksena toimintasääntöä tarkistettiin  ja muuttettiin vastaamaan muuttunutta tilannetta johtamisjärjestelyiden osalta  6.10.2020 (Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 6.10.2020 § 21).

Nyt on havaittu, että on syytä tarkentaa muutamaa yksityiskohtaa toimintasääntöön liittyen.

Liitteessä näkyy toimintasäännön osalta muutettavaksi ehdotetut kohdat pykälien 8 ja 9 osalta.

  • 8 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta

  • 9 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian lukiokoulutuksen rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta

Taulukossa vasemmalla puolella nykyinen toimintasäännön kohta ja oikealla puolella muutettavaksi esitettävä kohta.

Liitteessä olevat muutosehdotukset esitellään yksityiskohtaisesti kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Hyväksytään ja kirjataan liitteen mukaiset muutosehdotukset Mikkelin liikelaitos Otavian toimintasääntöön.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksessa esitytetyt muutokset Otavian toimintasääntöön.

 

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Otavian henkilöstö