Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Pyrhönen, heikki.pyrhonen@gmail.com

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.