Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tilapäistä suojelua hakevat ukrainalaiset sekä 16-17-vuotiaat ilman huoltajaa tulevat turvapaikanhakijat

MliDno-2022-1629

Valmistelija

 • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Kansanopistot ovat mukana Maahanmuuttoviraston valmiussuunnitelmassa ja järjestävät tiloissaan hätä- ja väliaikaismajoitusta. Mm. Suomeen saapuvat ukrainalaispakolaiset tarvitsevat koulutusta suomalaisessa yhteiskunnassa ja uudessa ympäristössä toimimiseen sekä myös työllistyäkseen Suomessa. Heidät on saatava siksi opintojen piiriin välittömästi. Vapaan sivistystyön koulutus on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ainoa muoto, johon voi hakeutua ilman kielitaitoa ja joustavasti ilman pitkiä odotusaikoja. 

Kansanopistoyhdistys yhteistyössä Maahanmuuttoviraston (Migri) kanssa kerää puolivuosittain tiedon kansanopistoilta valmiudesta vastaanottaa 16-17-vuotiaita ilman huoltajaa olevia nuoria turvapaikanhakijoita. Tiedonkeruu liittyy kansanopistojen valmiuksiin jatkaa aikaisemmin toteutettua Nutukka-ohjelmaa (Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa).

Kansanopistoilla on laajaa osaamista pakolaisten vastaanottamisesta. Ne järjestivät mm. vuosina 2015–2016 koulutuksen ja tuetun asumisen ohjelman nuorille yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille (Nutukka-ohjelma) sekä aikuisille suunnattua kieli- ja kulttuurikoulutusta. Otavan Opisto on järjestänyt em. ryhmälle koulutusta 2015 - 2016 ja sen jälkeen säännöllisesti vuosittain aikuisille maahanmuuttajille suunnatun perusopetuksen muodossa.

Huhtikuun alussa vastasimme maahanmuuttoviraston ja Suomen kansanopistoyhdistyksen kyselyyn koskien  ukrainalaisten hätä- ja väliaikaismajoituksen järjestämistä.

Hätämajoituksen kesto on lyhyt (noin 1-3 vrk per asiakas) ja se voi olla patjamajoitusta. Hätämajoituksen jäIkeen asiakas siirtyy pysyvämpään majoitukseen vastaanottokeskukseen, yksityismajoitukseen tai väliaikaismajoitukseen opiston tiloihin. Väliaikaismajoituksen kesto on 1-3 vk per asiakas, mutta tarvittaessa pidempään. Väliaikaismajoituksessa tulee olla käytettävissä saniteettitilat, peseytymistilat, terveydenhoito- ja huoltotilat, tilat ruoan valmistukseen tai ruokailuun.

Ko. aineistoa käytetään määrittelemään sitä, mitkä kansanopistot ovat kiinnostuneita vastaanottamaan tilapäistä suojelua hakevia ukrainalaisia ja mikä on keskimääräinen vastaanottotoiminnan kustannus. Selvitys antaa myös pohjaa sopimusmallille, joka tehdään pakolaisia vastaanottavan opiston ja maahanmuuttoviraston välillä.

 

Ilmoitimme olevamme valmiita järjestämään Ukrainasta saapuville

 • hätämajoitusta 100:lle 1-7 vuorokauden sisällä

  • hätämajoitusta olemme valmiita järjestämään 1.4.2022 - 1.4.2023 välisenä aikana

 • väliaikaismajoitusta ruokahuollolla 100:lle hengelle 1 - 7 vuorokauden sisällä

  • väliaikaismajoitusta ruokahuollolla olemme valmiita järjestämään 1.4.2022 - 1.4.2023 välisenä aikana

 • väliaikaismajoitusta ilman ruokahuoltoa 100:lle hengelle 1 - 7 vuorokauden sisällä

  • väliaikaismajoitusta ilman ruokahuoltoa olemme valmiita järjestämään 1.4.2022 - 1.4.2023 välisenä aikana

Olemme myös ilmoittaneet suoraan Mikkelin vastaanottokeskukselle, että meillä on mahdollisuus majoittaa, järjestää ruokailupalvelut sekä aikuisten perusopetukseen liittyvää koulutusta myös tilapäistä suojelua hakeville ukrainalaisille.

Tällä hetkellä meillä ei majoitu yhtään tilapäistä suojelua hakevaa ukrainalaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Tiedoksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Liikelaitos Otavian henkilökunta.