Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 3.5.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Pyrhönen, heikki.pyrhonen@gmail.com

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Lotta Pylkkänen sekä Tarja Puustinen-Kiljunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Tanttu sekä Lotta Pylkkänen.