Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Muut asiat

Päätös

Johtaja-rehtori Harri Jokinen kertoi ajankohtaisia asioita.

  • Esiteltiin Liike ry:n kanssa tehtävä yhteistyötä. Verkkoympäristö  “MuikkuLiten” hyödyntäminen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden avulla.  https://wwa.fi/en/ 

  • Mikkelin kuntakokeilu ja Otavia ovat yhdessä selvittäneet mahdollisuutta yhdessä hyödyntää kummankin toimijan osaamista ja rakentaa verkossa toimivia työttömille työnhakijoille suunnattuja palveluja. Palveluiden tarkoitus on luoda edellytykset erityisesti niille henkilöille, jotka syystä tai toisesta eivät kykene osallistumaan lähipalveluna järjestettävään toimintaan. Samalla palvelu tukee lähipalveluna järjestettävää toimintaa monipuolistaen sitä.

  • Nettiperuskoulun toiminta käynnistynyt Helsingin Itäkeskuksessa jossa Nettiperuskoulun opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää lähitukea verkko-opintojensa suorittamiseksi. Suositellaan tämän vuoden kohteeksi johtokunnalle vierailla.

  • Seuraava kokous 16.6.2022.