Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Pyrhönen, heikki.pyrhonen@gmail.com

Johtokunnan kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jos paikalla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

Päätös

Johtokunnan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.