Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ehdokasasettelu Suomen kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2023 - 2025

MliDno-2022-1627

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Suomen Kansanopistoyhdistys, Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidetään 28.9.2022. Kokouksessa valitaan Kansanopistoyhdistyksen hallitukseen neljä (4) jäsentä toimikaudelle 2023–2025.

Vaalivaliokunta on vahvistanut ehdokasasettelun aikataulun siten, että ehdokasasettelu alkaa 1.4.2022 ja esitykset hallituksen jäseniksi tulee tehdä 31.8.2022 mennessä. Vaalivaliokunta tekee tämän jälkeen oman pohjaesityksensä vuosikokoukselle. Henkilövaaleja koskevia esityksiä voidaan tehdä vielä itse kokouksessa. Kaikki tehdyt esitykset ovat mukana vaalissa.

Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen joukosta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain 4 erovuorossa, puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi. 

Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat Tatja Karvonen (Peräpohjolan opisto), Kyösti Nyyssölä (Etelä-Pohjanmaan opisto), Jukka Tammisuo (Suomen Nuoriso-opisto) ja Sara Riska (Norrvalla folkhögskola).

Jokainen Kansanopistoyhdistyksen jäsenyhteisö voi esittää ehdokasta/ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaan nimi ja lyhyt esittely sekä perusteet hänen valinnalleen sekä esittävän jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus. Ehdokasilmoitus tulee toimittaa Suomen Kansanopistoyhdistykseen sähköpostiin:  toimisto@kansanopistot.fi 

Hallituksen erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen, yhdistyksen säännöissä ei ole rajoitettu hallituksen jäsenten toimikausien määrää. Myös uudelleen valittaviksi ehdotettavista tulee tehdä vaalijärjestyksen mukainen ehdokasilmoitus.

 

Otavan Opistolla/Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialla on ollut oma edustaja kansanopistoyhdistyksen hallituksessa viimeksi 2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Valtuutetaan johtaja-rehtori tekemään tarvittaessa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian ehdotus kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2023 - 2025.

Päätös

Johtaja-rehtori valtuutettiin tekemään tarvittaessa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian ehdotus kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2023 - 2025.